{{pc.h4}}

解剖人民幣
Popularity

解剖人民幣

Idea / 【人民幣】聽起來人民格外諷刺,出生在中國的人民就注定了沒有自由人權的權益,解剖人民幣,才知道裡面是人民的器官,堆積而成的產物。

{{views}} view

Evidence of Investigations into Recordings of Hospitals Nationwide

宁波市医疗中心李惠利医院_肝移植科

{{pc.bi11}}

{{pc.bi2}}

SMGネットワーク 台灣國際器官移植關懷協會 KAEOT(한국장기이식윤리협회)
petition

{{pc.bi31}}

{{pc.bi4}}

{{pc.bi42}}

{{pc.bi44}}: {{pc.bi51}}
{{pc.bi45}}: {{pc.bi52}}
E-mail: {{pc.bi53}}

{{pc.bi47}}