{{pc.h4}}

人民斃

人民斃

Idea / 人們利用金錢購買不合法的器官,這只不但剝奪了人們的器官,還剝奪人的性命,希望能夠停止這項不人道的舉動。

{{views}} view

Evidence of Investigations into Recordings of Hospitals Nationwide

昆明市第一人民医院肝移植病房8楼A区(南院)

{{pc.bi11}}

{{pc.bi2}}

SMGネットワーク 台灣國際器官移植關懷協會 KAEOT(한국장기이식윤리협회)
petition

{{pc.bi31}}

{{pc.bi4}}

{{pc.bi42}}

{{pc.bi44}}: {{pc.bi51}}
{{pc.bi45}}: {{pc.bi52}}
E-mail: {{pc.bi53}}

{{pc.bi47}}